Tájékoztató vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárással kapcsolatban

Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül létesített ásott, vagy fúrt kutak esetében)

A hatáskör gyakorlója a települési önkormányzat jegyzője.

Az eljárással kapcsolatos információk:

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Tájékoztató tanévkezdési támogatásról, szociális ösztöndíjról

Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020 tanév kezdéséhez a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének 14 §-a alapján, a szociális normatíva terhére – az alábbi egyszeri támogatásokat nyújtja az ülés napján nógrádmegyeri állandó lakcímmel rendelkező általános iskolai,középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók, illetve törvényes képviselőik részére.

A támogatások részletei az alábbi mellékletekben találhatóak meg.

Pályázat - Helyi identitásfejlesztés a Karancs-völgyében

A helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését jelenti. Ez a társadalmi felzárkózási politikának is fontos eszköze, a közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködnek a problémák megoldásában.

A fenti cél megvalósítására elindult pályázatban a településünknek is vanna vonatkozásai.

Bővebben a linkre kattintva olvashat a témáról.

Útravaló ösztöndíjprogram

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Programiroda az „Útravaló Ösztöndíjprogram” keretében a 2018/2019. II. félévre vonatkozóan ismét meghirdette 2019. március 14.- től az „Út a Középiskolába” és az „Út az Érettségihez” alprogramok pályázati felhívását. A felhívás keretében a 2019-es tavaszi félévre (2019. márciustól- júliusig terjedő 5 hónapra) biztosít a Program tanulói és mentori ösztöndíjat a sikeres pályázók számára.

A program mellékletei, bővebb tájékoztatás az alábbi linkeken érhetőek el.

Tájékoztató a fecskefajok fészkeinek a védelméről

A Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala hivatalvezetőjének a tájékoztatója a fecskefajok fészkeinek védelméről és a fecskék által használt épületrészen tervezett munkák engedélyezésről.

A témával kapcsolatos a Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának a szóróanyaga.

Kerek születésnapot ünnepelt Verbói Gábor polgármester

Verbói Gábor, Nógrédmegyer polgármestere nemrég ünnepelte a hatvanadik születésnapját. Ebből az alkalomból a képviselőtestület előterjesztésére elsőként kapta meg az idén alapított Nógrádmegyer Díszpolgára címet. Verbói Gábor a megye egyik legrégebben, folyamatosan hivatalban lévő polgármestere, 1990 óta tölti be e tisztséget.

A Nógrád Megyei Hírlapban megjelent cikk másolata 
A Díszpolgári cím mosolata

 

Nógrádmegyer Község Önkormányzat egyes közintézményeinek energetikai korszerűsítése

Nógrádmegyer Község Önkormányzat egyes intézményeinek energetikai korszerűsítése című és TOP-3.2.1-15-NG-2016-00065 azonosító számú közbeszerzéshez kapcsolódó iratok-

Oldalak