Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Nógrád megyében is jogi segítséget nyújt a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos sérelmek orvoslására. 
A program célja a lakosság segítése, tájékoztatása, jogsegélynyújtás. A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból, hatósági eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.

 

Tájékoztatás adózással kapcsolatban

A Nemzeti Adó és Vámhivatal téjékoztatója, miszerint a közfoglalkoztatás keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyi jövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség.

Közeleg a személyi jövedelmadó-bevallás határideje

Figyelemfelhívó tájékoztató az üggyel kapcsolatban.

Oldalak