engedélyezés

Tájékoztató vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárással kapcsolatban

Vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül létesített ásott, vagy fúrt kutak esetében)

A hatáskör gyakorlója a települési önkormányzat jegyzője.

Az eljárással kapcsolatos információk:

A hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.