Pályázat óvodapedagógus munkakör betöltésére

Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Nógrád megye, 3132 Nógrádmegyer, Óvoda út 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, óvodapedagógus,

•         óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

•         B kategóriás jogosítvány,

•         magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         óvodapedagógusi munkakörben - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda címére történő megküldésével (3132 Nógrádmegyer, Óvoda út 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 34/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

•         Elektronikus úton Miriczné Mucs Szilvia részére a megyerovi@freemail.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•         www.nogradmegyer.hu - 2021. május 3.