Pályázati felhívás BURSA HUNGARICA 2024

Pályázati felhívás

BURSA HUNGARICA 2024.

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatra

Nógrádmegyer Község Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján kiírja a 2024. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Hirdetmény

 

A Nógrád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. (a továbbiakban: ingatlanügyi hatóság) a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 21. §-a alapján az alábbi hirdetményt teszi közzé
 

Szociális tanulmányi ösztöndíj

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A pályázat célja: Nógrádmegyer településen lakóhellyel rendelkező, nehéz szociális körülmények között élő, ugyanakkor kiemelkedő képességű és kimagasló tanulmányi eredményű tanulók támogatása.

Támogatott időszak: 2023. szeptember 1. – 2023. december 31.

Szociális tanulmányi ösztöndíjra az a tanuló/hallgató jogosult, aki

a) középfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, és előző évi tanulmányi eredménye 4-es és 5-ös között volt,

Tájékoztató rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről

TÁJÉKOZTATÓ

RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY

1. Jogosultsági feltételek:

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) a szociális vetítési alap összegének (28.500 Ft) a 180%-át, jelenleg 51.300 Ft-ot,

Oldalak