Tájékoztató tanévkezdési támogatásról, szociális ösztöndíjról

Nógrádmegyer Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019/2020 tanév kezdéséhez a szociális rászorultságtól függő települési támogatásokról szóló 2/2019. (II.13.) önkormányzati rendeletének 14 §-a alapján, a szociális normatíva terhére – az alábbi egyszeri támogatásokat nyújtja az ülés napján nógrádmegyeri állandó lakcímmel rendelkező általános iskolai,középfokú, illetve felsőfokú tanulmányokat folytató tanulók, illetve törvényes képviselőik részére.

A támogatások részletei az alábbi mellékletekben találhatóak meg.

Tájékoztató tanévkezdési támogatásról
Pályázati adatlap középiskolai tanuló részére
Pályázati adatlap felsőoktatási intézmény nappali tagozatos hallgatója részére
Pályázati kiírás szociális tanulmányi ösztöndíjra